Handledning

Jag är utbildad grupphandledare och arbetar med handledningar till personal inom socialtjänst, skola och psykiatri. Handleder även andra intresserade grupper.
Vid handledning i grupp är ett viktigt fokus att ta tillvara gruppens samlade kompetens.
Handledningsuppdragen brukar pågå några år. Vid intresse brukar jag träffa gruppen en första kontakt där gruppen får ta ställning till om min person och det jag har att erbjuda stämmer för gruppen. Jag gör också en egen bedömning om jag anser att jag har något att tillföra gruppen.
Beroende på grupp, område, frågeställning brukar jag använda med av ett systemiskt tänkande, en kognitivt beteendeterapeutisk struktur, i skolan har jag arbetat en del med ART ( en metod att ge barn och ungdomar sociala alternativ). Ibland använder jag mig av reflekterande team vilket innebär att en gruppdeltagare drar ett ärende samtidigt som de övriga sitter tyst och reflekterar. Sedan får den som dragit ärendet vara tyst och lyssna när gruppen talar. Utöver detta har jag i vissa grupper använt rollspel, video för att gestalta problemet.
Utbildningshandledningar ges till psykoterapistuderande vid steg 1 och steg 2.
Ett vanligt upplägg är att gruppen träffas var 14 dag.

Telefon: 08-20 13 33              E-post: info@amapsykologmottagning.se