Presentation

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad socionom och handledare. Jag är utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut vid Ericastiftelsen och har en kognitiv beteendeterapeutisk terapeututbildning med inriktning på vuxna. Vid min mottagning tar jag emot vuxna, unga vuxna, ungdomar och par för samtal. Jag har även vidareutbildning inom neuropsykiatri och testmetodik.
Jag har en lång erfarenhet av arbete inom barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri samt skola och socialtjänst. Några frågor som berör mig starkt är barn som på olika sätt far illa i skolan. Det kan handla om allt från svårigheter att ta till sig undervisningen till problem i kontakten med kamrater och lärare.
Nu arbetar jag privat i centrala stan med psykoterapier, handledningsuppdrag och utredningar. Jag åtar mig utbildningshandledningar, steg 1-handledning samt även psykoterapier i samband med psykoterapiutbildning. Jag anlitas av skolor för utredningsuppdrag men jag gör även andra utredningar, till exempel i samband med adoption eller personlighetstest på arbetsplatser.
Jag tjänstgör även i ett team inom öppenvårdspsykiatrin på en psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade. I mitt arbete använder jag mig av grundläggande teckenspråk
.

Telefon: 08-20 13 33              E-post: info@amapsykologmottagning.se