Psykoterapier

Vanligen är en terapisession 45 min, ibland kan den vara i 60 min eller 1, 5 timme.

Terapierna kan pågå från några stödsamtal, 10 – 15 gånger vid exempelvis fobier till kontakter som varar upp till 2 år och längre.

Vanligen sker terapierna 1 gång per vecka men ibland även 2 gånger per vecka.

Utbildningspsykoterapier och handledningar ges till psykoterapistuderande vid steg 1 och steg 2.


På mottagningen arbetar flera psykologer/terapeuter med olika inriktningar.

Telefon: 08-20 13 33              E-post: info@amapsykologmottagning.se