Utbildning

Jag utbildar personal på skolor i hur man kan möta och pedagogiskt arbeta med barn och ungdomar som visar på svårigheter i skolsituationen. Det kan handla om barn- och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig. Ett annat problem kan vara elevens svårighet att kommunicera med gruppen och lärarna. Jag utbildar i ART, aggression replacement training, en metod att utveckla social samvaro. Ger även introduktionsutbildningar till skolpersonal i värderingsövningar, forumspel, metoder som hjälper elever att reflektera över olika frågor som ex relationer, droger.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att arbeta förebyggande mot mobbning. Träffar elever som mobbar, och de som blivit eller är utsatta för mobbning i enskilda kontakter. Utbildar skolpersonal i metoder för att förebygga mobbning.


Jag handleder och utbildar personal på skolorna.

Telefon: 08-20 13 33              E-post: info@amapsykologmottagning.se