Utredningar

Om ett barn- eller ungdom har något problem eller svårighet kan detta ofta bli mycket plågsamt i skolsituationen. Skolan kräver förmåga till koncentration, uppmärksamhet, struktur, ordning, ansvar, socialförmåga. Den utsatthet som eleven kan uppleva i skolan kan vara en brutal verklighet. Många människor bär medvetet eller omedvetet med sig trauman från skoltiden.
Att utreda och söka förstå en elevs svårigheter är av största vikt för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven.

Jag anlitas av skolor för utredningsuppdrag, frågeställningarna kan handla om utvecklingsbedömningar, elever som har problem med koncentration, uppmärksamhet, planering och organisation eller social problem. Jag är barn- och ungdomspsykoterapeut, har vidare utbildning i testmetodik samt neuropsykologi. Jag gör även utredningar kring adoption.
Jag samarbetar med företaget Stefan Ensgård psykiatrisk konsult, där det finns läkare specialist i psykiatri samt psykolog.

Vanligen tar utredningar som utvecklingsbedömningar, adoption, personlighetsbedömningar och vissa neuropsykiatriska utredningar mellan 10 – 20 timmar. Beroende på komplexitet kan utredningen ta längre tid.

Telefon: 08-20 13 33              E-post: info@amapsykologmottagning.se